Dette er min sidste beretning som formand. Jeg har været formand siden 2011 og mener det er tiden at der kommer nye kræfter til. Klubben er inde i en god gænge, medlemstallet er stabilt, nye initiativer er på vej og jeg syntes at der er en god stemning i klubben.

To projekter har fyldt meget i det forløbne år. Det helt store er, at nu er det sikkert at vi får en ny hal. Lokalplanen er vedtaget i byrådet og Haars Skole har besluttet at bygge den og det forventes at den står færdig i sommeren 2020. Den gamle hal bliver stående indtil den nye er færdig, hvorefter den bliver revet ned og der etableres parkering på pladsen. Det bliver selvfølgelig sørgeligt at se den forsvinde, den har stået der siden 1934, men der var ikke anden mulighed. Det bliver så en ny æra der begynder for klubben med mange udfordringer. Den vigtigste bliver at overføre den gode klubånd, men det må vi alle bidrage til. Som det foreløbig ser ud efter de skitser vi har set, får vi meget gode faciliteter med eget klublokale og kantine af samme størrelse som nu. Træningsrummet med direkte adgang til banerne bliver ligeledes etableret og som noget meget vigtigt, får vi 6 baner så vi selv kan afholde stævner. Vi har mange krav/ønsker til hallen og vi har et rigtig godt samarbejde med arkitekt og Haars Skole, så jeg er overbevist om at det bliver godt. Jeg sidder i byggeudvalget sammen med Kim Nielsen fra haludvalget, så vi er tæt på beslutningerne. Jeg har lovet bestyrelsen at blive siddende her til hallen er færdig.

Et andet projekt der har fyldt meget i bestyrelsen er et klubudviklingsprojekt vi har kørt under ledelse af en ekstern konsulent fra DIF og DBF. Vi har følt at vi havde behov for at få organiseret og beskrevet de normale klubopgaver. For at drive klubben er det af afgørende betydning at der kan rekrutteres de nødvendige frivillige, og for at kunne gøre det er det nødvendig at opgaverne er nøje defineret og beskrevet. Det er vi nu langt med og et resultat af det kan ses i kantinen med årskalenderen. Det har været et stort og spændende arbejde, hvor vi har været langt omkring. Vi har haft lejlighed til at drøfte lige fra overordnede målsætninger til den daglige drift og vi er sikre på at det vil smitte af på dagligdagen i klubben. Når vi er helt færdige forventer vi at lægge et skrift på hjemmesiden som skal danne udgangspunkt for klubbens drift.

Der er ikke så meget at sige om det forløbne år. Aktiviteterne har været fine, ungdommen har flittigt deltaget i eksterne stævner og opnået flotte resultater. 1-2 holdene hænger på og spiller på det niveau der er passende med de spillere der er til rådighed. Glædeligt er det at der rigtig er kommet gang i torsdagstræningen hvor der er en god blanding af ungdom og erfarende spillere. Veteranerne er fortsat en stor succes og har for længst nået et mæthedspunkt hvor der ikke er plads til flere. Det kniber stadig med motionisterne og vi må se hvad vi kan gøre for at få flere.

Når jeg ser tilbage på mine 7 år som formand syntes jeg der er sket rigtig meget. Der har været meget arbejde men også glade og gode timer. Jeg har sat meget pris på at have været med til at modernisere og udvikle klubben sammen med en fantastisk bestyrelse der altid har været villig til at påtage sig opgaver, det har jeg været meget taknemmelig for.

Til sidst vil jeg gerne takke vores sponsorer som har været med til at sikre at vi har en fornuftig økonomi. Det er af afgørende betydning at vi får ekstern hjælp for at driften kan hænge sammen. En meget stor del at udgifterne går til støtte til det store ungdomsarbejde som klubben står for.

Jeg vil også gerne takke alle vores frivillige for den villighed de udviser ved at påtage sig små og store opgaver i dagligdagen, det er aldrig svært at finde frivillige hænder.

Mads