Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 23.oktober 2019 kl.18:00 i SBKs kantine

Ordinær generalforsamling afholdes senest før udgangen af februar måned, og den indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden og indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i hallen og ved opslag på klubbens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Dagsordnen på den ordinære general forsamling er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode.
3) Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget forelægges.
4) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat at bestyrelsen.
        Kassereren og 3 medlemmer afgår på alle ulige år (Hvis tur er det?)
5) Valg af 2 revisorer blandt medlemmerne.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Eventuelt.
Jeg har bedt Hans Kuld være dirigent… 
 
Sportslig hilsen
Allan H.Madsen
Dr.Teol.
Formand for Svendborg Badminton Klub
Fungerende Sognepræst i Assens–Baagø-Gamtofte
Adelgade 18
5610 Assens
Privat:
Ejlskovvej 29
5471 Søndersø
Mobil: +45 22 59 15 67