Bestyrelse/Trænere/nøglepersoner

Bestyrelse 2018

 

Formand- Allan  Madsen allan.helmer.madsen@gmail.com 22591567

Kasserer- Jesper Beese jesper.beese@gmail.com 61279227

Veteraner

Ungdom- Peter Mouritsen peter.mouritsen@svendborg.dk 24887079

 Janus Petersen janus.harder.petersen@svendborg.dk  23470360

Senior- Henriette Gronning henriettegronning@pc.dk 20876476

Ny Hal, Sponsor- Mads Kirchheiner madskir@gmail.dk 40456560