1. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Bak op om det frivillige arbejde. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

 

 1. Mød op til træning og stævner – dit barn ønsker det.

 

 1. Giv opfordring til dit barn om at deltage – pres ikke.

 

 1. Tænk på at det er dit barn der spiller – ikke dig!

 

 1. Giv opmuntring til alle spillere under kampene – ikke bare til din datter eller søn.

 

 1. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

 

 1. Giv opmuntring i både med-og modgang – giv ikke uberettiget kritik – giv konstruktiv feedback.

 

 1. Respekter træneren – forsøg ikke at påvirke ham under træning eller kamp.

 

 1. Forældre har kun adgang til banerne hvis træneren anmoder om hjælp.

 

 1. Hils på træneren når du kommer og går.

 

 1. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

 

 1. Forældre må kun være i omklædningsrum af samme køn som dem selv.